Meni
· Info
· Cilj konferencije
· Teme konferencije
· Odbori
· Sponzori
· Prijava radova
· Informacije za autore
· Raspored sekcija
· Zbornici radova
· Foto galerija
· Program konferencije

IT Arhiva
  

Prijatelji konferencije
Informacione Tehnologije - IT 2023
24.04.2023 Objavljen zbornik radova IT`23
Poštovani učesnici, dragi autori,

od danas vam je dostupan zbornik radova 27. IT-a objavljen na sajtu u elektronskom formatu na linku "Zbornici radova". Još ranije su svi radovi na engleskom jeziku upload-ovani u IEEE Xplore bazu. Poštujući pravila IEEE-a, u zborniku su samo sažeci radova koji se nalaze u IEEE bazi.

29.03.2023 Zbornik radova IT`23
Poštovani učesnici, dragi autori,

radovi napisani na engleskom jeziku i prezentovani na 27. IT konferenciji dostupni su vam kroz IEEE Xplore bazu: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/10078412/proceeding.
Zbornik radova 27. IT-a biće uskoro objavljen na sajtu u elektronskom formatu na linku "Zbornici radova". Poštujući pravila IEEE-a, u zborniku će biti samo sažeci radova koji su u IEEE bazi.

Želimo vam dobro zdravlje, puno novih ideja i sreće i da se ponovo sretamo i družimo pod okriljem Durmitora i naše konferencije. Cijela vijest >>

03.03.2023 Uspješno zavšena XXVII međunarodna naučno-stručna konferencija IT 2023
XXVII međunarodna naučno-stručna konferencija “Informacione tehnologije – Sadašnjost i budućnost” održana je od 15. do 18. februara 2023. godine tradicionalno na Žabljaku, u organizaciji: Univerziteta Crne Gore - Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Donja Gorica - Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, IT društva Crna Gora, Univerziteta u Beogradu - Fakulteta organizacionih nauka, IEEE udruženja i IEEE sekcije za Srbiju i Crnu Goru, uz punu podršku kompanije Čikom iz Podgorice. Prezentacije autorskih radova i sesija realizovane su uživo sa više od 150 učesnika u hotelu “Gorske oči”, hotelu “Žabljak“, ali i online putem.
Učešče u konferenciji su imali autori iz 18 zemalja i to: Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Rumunije, Mađarske, Bugarske, Indonezije, Francuske, Turske, Junžnoafričke Republike, Saudijske Arabije, USA, Japana, Kipra, Iraka, Bahreina, Njemačke i Grčke. Broj prijavljenih autorskih radova iznosio je 61 rad od čega je prihvaćeno njih 47, koji su recenzirani i odabrani na bazi kompletnog rada.
Shodno ukupnom broju prezentovanih radova 39 je izlagano na engleskom jeziku, dok je 8 radova prezentovano na maternjem. Obuhvaćene su teme iz različitih oblasti kao što su problemi vezani za upotrebu bežičnih senzorskih mreža, ponašanje korisnika socijalnih medija, enkripciju pomoću QR koda, kao i softverom za obradu slike. Izlaganja su bila na temu komunikacija kod pomorske sigurnosti, navigacije i praćenja zadatog puta kod samostalnih podvodnih vozila, optimizacija i aproksimacija u različitim primjenama, kao i digitalne obrade signala. Prezentovani su i radovi koji su se dominantno bavili temama vezanim za vještačku inteligenciju i mašinsko učenje, kao i nekoliko radova koji su se bavili watermarking-om, elektronskim servisima i temama iz energetike.
Posebna sesija bila je posvećena prezentacijama projekta EuroCC2 - Nacionalni centri kompetencija za HPC, FoodHub centar izvrsnosti, dva H2020-MSCA projekta TRACEWINDU i ODDEA, H2020 projekata NI4OS-Europe i DEMETER, Horizon Europe FishEUTrust, Eureka TRADE, Erasmus DigNest i IPA HPC4S3ME.
U okviru XXVII naučno-stručne konferencije prisutni su imali priliku da učestvuju u radionicama, panelima i treninzima iz oblasti vještačke inteligencije ali i da čuju o standardizaciji u informacionim tehnologijama i sajber bezbjednosti. Izložena su različita viđenja i osvrti na nedavne Ransomware i ostale Internet napade koji su zadesili mnoge zemlje među kojima je i Crna Gora. Aktuelna tema je izazvala živu razmjenu mišljenja što je rezultiralo osvjetljavanjem mnogih aspekata ove složene problematike.
Konferencija je tradicionalno, dvadeset sedmu godinu za redom uspješno završena pri čemu je ispunila svoj cilj ukazavši na značaj multidisciplinarnog sagledavanja aktuelnosti i umrežavanja velikog broja eksperata i mladih istraživača u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.
 Cijela vijest >>

18.02.2023 I završni dan Konferencije je obilovao interesantnim dešavanjima
Treći dan Konferencije je započeo paralelnim sekcijama u hotelima “Žabljak” i “Gorske oči”. U obje sekcije autori su prezentovali radove koji su se dominantno bavili temama vezanim za vještačku inteligenciju i mašinsko učenje, a prezentovano je i nekoliko radova koji su se bavili watermarking-om, elektronskim servisima i temama iz energetike.
Nakon završetka sekcija posvećenih naučnim i stručnim radovima, u sali hotela "Gorske oči" profesor Đorđe Krivokapič sa svojim saradnicama je realizovao radionicu i predavanje koji su predstavljali inspirativan uvod u panel održan u popodnevnim časovima. U okviru panela su izložena različita viđenja i osvrti na nedavne Ransomware i ostale Internet napade koji su zadesili mnoge zemlje među kojima je i Crna Gora. Aktuelna tema je izazvala živu razmjenu mišljenja što je rezultiralo osvjetljavanjem mnogih aspekata ove složene problematike.
Konferencija je zaključena na već tradicionalan način: druženjem učesnika uz muziku, igru i pjesmu, do kasno u noć. Za dobru atmosferu bili su zaduženi Pljevaljski tamburaši, a zadovoljstvu učesnika je doprinijela ponuda Nacionalnog restorana na Crnom jezeru.  Cijela vijest >>

17.02.2023 Zaključen je i drugi dan konferencije
Drugog dana XXVII naučno-stručne konferencije “Informacione tehnologije – Sadašnjost i budućnost” u prijepodnevnim časovima održane su paralelno dvije sekcije, u hotelu “Žabljak”, odnosno hotelu “Gorske oči”. Slušaoci u sali hotela “Žabljak” imali su priliku da čuju izlaganja autora na teme iz različitih oblasti.

Posjetioci sale u hotelu “Gorske oči” imali su prilike da prisustvuju radionici o digitalizaciji u oblasti zdravstva i poljoprivrede u okviru Erasmus+ projekta DigNest, sa primjerima dobre prakse o razvoju inovacija na međunarodnom tržištu. Radionicu je otvorio prof. dr Ramo Šendelj sa Univerziteta Donja Gorica, nakon čega su uslijedile prezentacije prof. dr Laszlo Bokor, sa Budapest Univesity for Technology and Economics iz Budimpešte i prof. dr Christoph Reich sa Furtwagen Univerziteta iz Njemačke.
Primjere naprednih digitalnih rješenja su predstavili predstavnici kompanije ComTrade iz Srbije i ARCTUR iz Slovenije, dok su predstavnici Privredne komore i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstavili inicijative na nacionalnom nivou koje podržavaju digitalizaciju i razvoj inovacija.
Plenarni dio programa nastavljen je treningom za razvoj kompetencija iz oblasti internet stvari i vještačke inteligencije u okviru ANSO projekta InnovateYourFuture održan od strane NCC Montenegro tima. Trening je obuhvatio uvod o vještačkoj inteligenciji i konkretnije, dijelu vještačke inteligencije - mašinskom učenju - okviri po kome se razvijaju modeli mašinskog učenja, kao i koraci koje je potrebno odraditi u ovom procesu. U daljem nastavku, fokus treninga bio je na demonstraciji procesa pripreme podataka i samog kreiranja modela mašinskog učenja. Takođe, prikazan je način na koji se slike reprezentuju na računaru prilikom treniranja modela za kompjutersku viziju. Prikazan je praktičan primjer korišćenja popularnih alata CVAT i Roboflow za pripremu i anotaciju seta podataka koji se sastoji od slika sa balonima. Rezultat je bio novi set podataka koji je jedan od učesnika koristio za treniranje Detectron2 modela za detekciju balona na slikama. Ovaj dio je ponudio učesnicima treninge konkretan primjer čitavog procesa kreiranja modela mašinskog učenja.
Trening je obuhvatio i prezentaciju Edge IoT tehnologija i detekciju objekata na video snimcima. Prikazane su tehnologije koje se koriste u ovu svrhu i dva video snimka na kojima je odrađena detekcija ljudi koji nose maske. Ukratko su prikazani načini kako možemo prenijeti trenirane modele mašinskog učenja na Edge IoT uređaje. U okviru treninga prikazana je detekcija u realnom vremenu koja se vršila preko Jetson kartice i kamere.
Na samom kraju konferencije izlaganje su imali predstavnici Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME), Zoran Glomazić, direktor i Ivana Vlahović, Sektor za standarde u oblasti elektrotehnike. Prisutni su imali prilike da se upoznaju sa ispunjavanjem obaveza koje proističu iz zahtjeva Sporazuma o tehničkim preporukama o trgovini Svjetske trgovinske organizacije. Predstavljen je ISME koji ispunjava zahtjeve i teži da postane punopravni član međunarodnih i evropskih organizacija a prisutni su imali prilike da čuju o standardizaciji u informacionim tehnologijama i sajber bezbjednosti. Institut za standardizaciju Crne Gore ima 16 tehničkih komiteta koji učestvuju u procesu donošenja MEST standarda iz raznih oblasti.
U aktivnostima drugog dana konferencije učešće je uzelo oko 100 učesnika, koji su u pauzama mogli uživati u suncem i snijegom okupanom Durmitoru.

Po starom dobrom običaju, radni dan je priveden kraju u dobrom društvu i prijatnoj atmosferi.
 Cijela vijest >>

15.02.2023 XXVII naučno-stručna konferencija IT 2023 je počela sa radom
XXVII naučno-stručna konferencija “Informacione tehnologije – Sadašnjost i budućnost” započela je danas na Žabljaku. Održane su paralelno dvije oralne sekcije, u hotelu “Žabljak”, odnosno hotelu “Gorske oči”. Slušaoci u sali hotela “Žabljak” imali su priliku da čuju izlaganja autora na teme iz različitih oblasti. Autori su se bavili problemima vezanim za upotrebu bežičnih senzorskih mreža, ponašanje korisnika socijalnih medija, enkripciju pomoću QR koda, kao i softverom za obradu slike.
Posjetioci sale u hotelu “Gorske oči” slušali su izlaganja na temu komunikacija kod pomorske sigurnosti, navigacije i praćenja zadatog puta kod samostalnih podvodnih vozila, optimizacija i aproksimacija u različitim primjenama, kao i digitalne obrade signala.
Plenarni dio programa nastavljen je prezentacijom projekata EuroCC2, NI4OS, FoodHUB, TRACEWINDU, DEMETER, HPC4S3ME, DigNest, ODDEA, TRADE, FishEUTrust, i COMMECT.
U aktivnostima prvog dana konferencije učešće je uzelo oko 60 učesnika, koji su u pauzama mogli uživati u suncem i snijegom okupanom Durmitoru.
Po starom dobrom običaju, radni dan je priveden kraju u dobrom društvu i prijatnoj atmosferi. Cijela vijest >>

11.02.2023 Objavljen program Konferencije
Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je Program 27. IT konferencije i raspored sekcija postavljen na sajtu u okviru linkova "Program konferencije" i "Raspored sekcija".

Obavještavamo vas da možete pratiti rad Konferencije i putem videokonferencijskog linka. Autorima radova koji to budu željeli biće omogućeno da radove prezentuju pomoću ZOOM sistema za video konferencije. Linkovi za pristup su postavljeni na sajt Konferencije, u okviru linkova "Raspored sekcija" i "Program konferencije". Detaljnije informacije su objavljene na sajtu ili ih možete dobiti od tehničkog sekretara na mail it@ac.me.
Da bi korisnik mogao da koristi ZOOM videokonferencijski sistem, na računaru treba da ima:
- standardni web browser,
- web kameru i slušalice sa mikrofonom i
- Internet konekciju.

Mole se autori koji će prezentovati svoje radove da posebno obrate pažnju na “UPUTSTVO ZA PREZENTOVANJE RADOVA”, a za sve dodatne informacije se mogu obratiti na mail it@ac.me. Cijela vijest >>

10.02.2023 Obavještenje za autore
UPUTSTVO ZA PREZENTOVANJE RADOVA

  • Kotizacija je obavezna za učesnike čiji su radovi prihvaćeni za prezentaciju na Konferenciji.

  • Autorski rad može prezentovati samo autor ili koautor ako je za rad plaćena kotizacija.

  • Ukoliko rad ne bude prezentovan na Konferenciji neće se naći u Zborniku radova IT 2023. Radovi na engleskom koji budu prihvaćeni od IEEE udruženja za publikovanje u IEEE Xplore bazu, u Zborniku će biti objavljeni samo kao Abstrakt.

  • Za prezentovanje rada predviđeno je najviše 10 minuta i dodatnih 5 minuta za pitanja i odgovore.

  • Prezentacija radova i praćenje Konferencije može se obavljati i putem ZOOM sistema za video konferencije. Linkovi za pristup sistemu su postavljeni na sajtu Konferencije, u okviru linka "Raspored sekcija". Svaka sekcija ima svoj link.

  • Autori treba da se prijave na sistem i jave moderatoru najmanje 10 minuta prije početka sekcije.

  • Mole se autori da pošalju skenirane kopije uplatnica za kotizaciju, zbog loših međubankarsnih komunikacija i kašnjenja u informisanosti da je uplata izvršena.

Sve detaljne informacije možete naći na sajtu ili nas kontaktirajte.

Zahvaljujemo Vam na učešću.  Cijela vijest >>

28.01.2023 Objavljen preliminarni program Konferencije
Na Konferenciji će biti organizovana predavanja i rasprave na okruglim stolovima o trendovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u svijetu, kao i aktuelnim zbivanjima iz ovih oblastie oblasti u Crnoj Gori. Posebna sesija posvećena prezentacijama projekta obuhvatiće projekat EuroCC2 - Nacionalni centri kompetencija za HPC, FoodHub centar izvrsnosti, dva H2020-MSCA projekta TRACEWINDU i ODDEA, H2020 projekte NI4OS-Europe i DEMETER, Horizon Europe FishEUTrust, Eureka TRADE, Erasmus DigNest i IPA HPC4S3ME.

U okviru konferencije će biti održani: kratak kurs za Edge AI u IoT rješenjima, radionica HPC sa primjenom, radionica reagovanja na incidente informacione bezbjednosti koji uključuju ransomware napade, panel o ATP napadima, prezentacija evropskog oblaka otvorene nauke i rezultata uspješnih međunarodnih projekata. Ove godine će takođe biti realizovana i studentska radionica u okviru projekta DigNEST koja će se fokusirati na IT inovacije u oblasti zdravstva i agrikulture. Pored navedenog, na Konferenciji će biti predstavljeni i autorski radovi koji su pristigli a odnose se na teme iz ovih oblasti.

Svi zainteresovani mogu pratiti aktivosti na Konferencijii i online, putem videokonferencijskih linkova.

Program Konferencije možete preuzeti na ovom linku. Cijela vijest >>

07.12.2022 IT2023
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na 27. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2023 koja će se održati od 15. do 18. februara 2023. godine na Žabljaku. Prezentacije autorskih radova i plenarne sesija će se realizovati u KOMBINOVANOM režimu (uživo i online) pa autori i učesnici mogu izabrati način učešća. Nastupajuća konferencija je podržana od strane IEEE udruženja i IEEE sekcije za Srbiju i Crnu Goru. U želji da podignemo vidljivost i rejting autorskih radova preporučujemo autorima da radove pišu na engleskom jeziku. Radovi napisani na engleskom jeziku biće predloženi IEEE udruženju za publikaciju u IEEE Xplore bazu.

U okviru konferencije će biti upriličeni: kratak kurs za Edge AI u IoT rješenjima, radionica HPC sa primjenom, prezentacija evropskog oblaka otvorene nauke i rezultata uspješnih međunarodnih projekata.

Autorski radovi prijavljeni za prezentovanje će biti recenzirani i odabrani na bazi kompletnog rada, a radovi mogu biti prezentovani u okviru oralne ili poster sekcije. Radove treba pisati prema uputstvu koje se nalazi na sajtu http://www.it.ac.me/ .

U dogovoru sa Organizacionim odborom Konferencije zainteresovane institucije mogu organizovati prezentacije svojih naučno-istraživačkih, stručnih, razvojnih i proizvodnih projekata i dostignuća.

Želimo vam srećne i vesele nastupajuće praznike i očekujemo Vas na Konferenciji!
 Cijela vijest >>

19.07.2022 27. međunarodna konferencija INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2023
27. međunarodna konferencija INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2023 održaće se od 15. do 18. februara 2023. godine na Žabljaku. Na Konferenciji će biti organizovana predavanja i rasprave na okruglim stolovima o trendovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u svijetu, kao i aktuelnim zbivanjima iz ove oblasti u Crnoj Gori.

U dogovoru sa Organizacionim odborom Konferencije, zainteresovane institucije mogu organizovati prezentacije svojih naučno-istraživačkih, stručnih, razvojnih i proizvodnih projekata i dostignuća.

Autorski radovi prijavljeni za prezentovanje će biti recenzirani i odabrani na bazi kompletnog rada. Radove treba pisati prema uputstvu koje možete preuzeti ovdje: Uputstvo.doc.

Ukoliko rad pripremate na engleskom jeziku, koristite englesku verziju sajta konferencije (postoje razlike u pripremi finalne verzije rada) i šablon Instructions.doc.

Radovi pisani na engleskom jeziku biće uključeni u IEEEXplore bazu podataka (ukoliko zadovoljavaju tehničke zahtjeve IEEE-a), dok će ostali radovi biti objavljeni u zasebnom zborniku IT konferencije.

Rad se prijavljuje preko Microsoft-ovog CMT sistema, do kog se može doći preko stavke "Prijava radova" u meniju sa lijeve strane, ili preko ovog linka.

Ukoliko nemate nalog na Microsoft CMT sistemu, možete ga kreirati preko istog linka.

Očekujemo Vašu podršku, sugestije i učešće na predstojećoj IT konferenciji. Cijela vijest >>

Anketa
Da li ćete doći na IT2023?
Da
Glasova: 124
Percent: 80 %  
Ne
Glasova: 31
Percent: 20 %  


Sponzori konferencije

Elektrotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore

IT drustvo, Crna Gora

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerzitet Donja Gorica

Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu

IEEE

Informacione Tehnologije, Univerzitet Crne Gore