Meni
· Info
· Cilj konferencije
· Teme konferencije
· Odbori
· Sponzori
· Prijava radova
· Informacije za autore
· Smještaj i prevoz
· Program konferencije
· Raspored sekcija
· Zbornici radova
· Foto galerija

IT Arhiva
  

Prijatelji konferencije
Informacione Tehnologije - IT 2021
29.06.2021 Uspješno realizovan postkonferencijski IT panel “ICT - COVID interakcija”
Postkonferencijski IT panel “ICT i COVID interakcija”, održan u sklopu aktivnosti XXV naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije – Sadašnjost i budućnost, je uspješno realizovan 25. juna 2021. godine, na Žabljaku (Dobrom dolu), na obroncima Durmitora. Na panelu, koji je otvorio prof. dr Vladimir Božović rektor Univerziteta Crne Gore (UCG), su učestvovali predstavnici:


• Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
• Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
• Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu,
• Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
• Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta Donja Gorica,
• Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
• Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
• Instituta za javno zdravlje Crne Gore,
• Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost CG,
• Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Srbije,
• Privredne komore Crne Gore,
• Agencije menadžera Crne Gore,
• Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore,
• Telenora,
• Crnogorskog telekoma,
• Crnogorskog elektroprenosnog sistema,
• Elektroprivrede Crne Gore,
• Čikoma doo iz Podgorice i
• FIN-ING-a doo iz Podgorice.
U inspirativnom ambijentu prirodnog amfiteatra Šarban glavice u Dobrom dolu, sa koje pogled dopire do vrhova Bobotova kuka, Sedelene grede, Sedla i Lojanika, učesnici su na multidisciplinaran način razmatrali pitanje uticaja COVID pandemije na razvoj ICT-a, kao i doprinos ICT-a u toku COVID pandemije.
Panel predstavlja inicijalni pokušaj da se ponude odgovori na pitanja: “da li je COVID pandemija doprinijela razvoju ICT-a” i “da li je ICT doprinio umanjenju posljedica od COVID pandemije”. Iznijeti su brojni argumenti i podaci, koji su podstakli plodonosnu diskusiju čiji je zaključak veoma eksplicitan: ICT je, s jedne strane, pružio nemjerljiv, gotovo presudan doprinos u borbi protiv COVID pandemije, dok je, s druge strane, COVID pandemija dodatno ubrzala razvoj ICT-a. Svi parametri poslovanja ICT kompanija i kvantifikatori telekomunikacionih usluga pokazuju značajan porast tokom 2020. godine. Sa druge strane, borbe protiv Corona virusa je bila dominantno bazirana na ICT uslugama i infrastrukturi, posebno sa aspekta edukacije građanstva i opsluživanja ogromnog broja inficiranih. Dakle, ICT resursi su bili na takvom nivou razvoja i spremnosti da odgovore na pravi način u delikatnom momentu. COVID pandemija je, uz sve negativnosti, pozitivno uticala na ICT sektor, rapidno ubrzala njegov razvoj i “otkrila” (ili potvrdila) populaciji koliki je potencijal i kolika je važnost ovog sektora. Ipak, učesnici su se složili, da je ovo tek početak analize, a i borba sa Corona virusom još nije završena, pa će biti prostora za nova istraživanja i nove naučne spoznaje.
Ovo je jedan od nezaboravnih događaja koje je ova konferencija, sa dvadesetpetogodišnjom tradicijom, organizovala u srcu Durmitora, uz miris planinskog cvijeća, dašak snijega koji se još nije otopio, obilje boja prirode, široke vidike, cvrkut ptica koji ne remeti jasne misli iz kojih će se roditi nove ideje i nadahnuća.
 Cijela vijest >>

19.06.2021 Postkonferencijski IT panel “ICT - COVID interakcija”
Dana 25.06.2021. održaće se postkonferencijski IT panel “ICT - COVID interakcija” na Žabljaku. Više informacija možete naći ovdje. Cijela vijest >>

11.06.2021 Zbornik radova IT`21
Poštovani učesnici, dragi autori,

od danas vam je dostupan zbornik radova 25. IT-a objavljen na sajtu u elektronskom formatu na linku "Zbornici radova". Još ranije su svi radovi na engleskom jeziku upload-ovani u IEEE Xplore bazu. Poštujući pravila IEEE-a, u zborniku su samo sažeci radova koji su u IEEE bazi.

Želimo vam dobro zdravlje, puno novih ideja i sreće i da se ponovo sretamo i družimo pod okriljem Durmitora i naše konferencije. Cijela vijest >>

27.02.2021 Dostupan materijal sa HPC treninga
Uspješno je završen prvi trening na temu HPC-u koji je organizovao NCC Montenegro. Agenda i video snimci sa predavanja su dostupni putem zvaničnog sajta HPC NCC Montenegro:
https://eurocc.udg.edu.me/eurocc-training-event-at-it2021/
 Cijela vijest >>

19.02.2021 I završni dan Konferencije je uspješno zaokružen
Završen je radni dio trećeg dana IT2021 konferencije. I danas su održane dvije autorske sekcije na kojima je prezentovano 13 radova. U radu su učestvovali i autori sa najudaljenijih geografskih tačaka, što je dalo pečat međunarodnom karakteru konferencije. U popodnevnim satima je održan drugi krug EuroCC obuke koja uključuje predavanja na temu računarstva visokih performansi (High-Performance Computing, HPC), obrade podataka i vještačke inteligencije. Bilo je poprilično dinamično i uprkos činjenici da je ove godine IT konferencija organizovana u potpunosti virtuelno, imali smo prilike da upoznamo nova lica i dogovorimo buduće susrete i saradnju, za koje se nadamo da će biti realizovani uživo. Cijela vijest >>

18.02.2021 Drugi dan Konferencije uspješno priveden kraju
Drugog dana IT2021 konferencije održane su dvije autorske sekcije na kojima je prezentovano 16 radova. U popodnevnim satima je održana EuroCC obuka koja uključuje predavanja na temu računarstva visokih performansi (High-Performance Computing, HPC), obrade podataka i vještačke inteligencije. Ova obuka je organizovana od strane HPC NCC Montenegro (National Competence Centre for HPC) u okviru realizacije Horizont 2020 projekta EuroCC. EuroCC projekt ima za cilj formiranje nacionalnih centara kompetencije (NCC) u 33 zemlje i od skoro se i Crna Gora priključila ovom projektu. U okviru prvog dana je bilo 7 prezentacija koje su uključivale i renomirane predavače iz inostranstva. Cijela vijest >>

17.02.2021 XXV naučno-stručna konferencija IT 2021 je počela sa radom
Započela je sa radom 25. IT konferencija, a prva bez učesnika na Žabljaku. Sve aktivnosti će se odvijati ONLINE preko našeg zvaničnog sajta i korišćenjem videokonferencijske platforme koju smo i ranije upotrebljavali. Spremni smo dočekali ovakve radne uslove, zahvaljujući tehnologiji koju promovišemo skoro 3 decenije, ali ipak nam je žao što se nećemo sresti sa našim dragim učesnicima i poklonicima ove Konferencije. No, uz želje da ste nam svi dobro i zdravo, iskoristićemo prvu zgodnu priliku da se opet družimo i povezujemo na, nama, svojstenom i dražem načinu. Prvi dan 25. IT konferencije je počeo prezentacijom 16 autorskih radova u 2 ONLINE sekcije, a nastavljen je prezentacijom rezultata 10 uspješnih IT projekata. Korišćena ZOOM platforma je adekvatno odgovorila zahtjevima održavanja ovakvih događaja i učesnici su nesmetano prezentovali svoje rezultate, pitali, komentarisali, sugerisali i sve drugo što je potrebno za kvalitetno odvijanje ovakvog događaja. Cijela vijest >>

11.02.2021 Objavljen program Konferencije
Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je Program 25. IT konferencije i raspored sekcija postavljen na sajtu u okviru linkova "Program konferencije" i "Raspored sekcija".

Program XXV medjunarodne naučno-stručne konferncije IT`21 možete preuzeti i ovdje.

Obavještavamo vas da možete pratiti rad Konferencije putem videokonferencijskog linka. Autorima radova biće omogućeno da radove prezentuju pomoću ZOOM sistema za video konferencije. Linkovi za pristup su postavljeni na sajt Konferencije, u okviru linkova "Raspored sekcija" i "Program konferencije". Detaljnije informacije su objavljene na sajtu ili ih možete dobiti od tehničkog sekretara na mail it@ac.me.
Da bi korisnik mogao da koristi ZOOM videokonferencijski sistem, na računaru treba da ima:
- standardni web browser,
- web kameru i slušalice sa mikrofonom i
- Internet konekciju.

Mole se autori koji će prezentovati svoje radove da posebno obrate pažnju na “UPUTSTVO ZA PREZENTOVANJE RADOVA”, a za sve dodatne informacije se mogu obratiti na mail it@ac.me. Cijela vijest >>

11.02.2021 Obavještenje za autore
UPUTSTVO ZA PREZENTOVANJE RADOVA

  • Kotizacija je obavezna za učesnike čiji su radovi prihvaćeni za prezentaciju na Konferenciji.

  • Autorski rad može prezentovati samo autor ili koautor ako je za rad plaćena kotizacija.

  • Ukoliko rad ne bude prezentovan na Konferenciji neće se naći u Zborniku radova IT 2021. Radovi na engleskom koji budu prihvaćeni od IEEE udruženja za publikovanje u IEEE Xplore bazu, u Zborniku će biti objavljeni samo kao Abstrakt.

  • Za prezentovanje rada predviđeno je najviše 10 minuta i dodatnih 5 minuta za pitanja i odgovore.

  • Prezentacija radova i praćenje Konferencije obavlja se putem ZOOM sistema za video konferencije. Linkovi za pristup sistemu su postavljeni na sajtu Konferencije, u okviru linka "Raspored sekcija". Svaka sekcija ima svoj link.

  • Autori treba da se prijave na sistem i jave moderatoru najmanje 10 minuta prije početka sekcije.

  • Mole se autori da pošalju skenirane kopije uplatnica za kotizaciju, zbog loših međubankarsnih komunikacija i kašnjenja u informisanosti da je uplata izvršena.

Sve detaljne informacije možete naći na sajtu ili nas kontaktirajte.

Zahvaljujemo Vam na učešću.  Cijela vijest >>

16.01.2021 Produžen rok za prijavu radova
Obavještavamo vas da je, na zahtjev autora radova, produžen rok za prijavu radova do 31.01.2021. Cijela vijest >>

26.12.2020 25. IT će biti održan ONLINE
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na 25. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2021 koji će se ONLINE održati od 17. do 20. februara 2021. godine. Zbog aktuelne pandemije odlučili smo da prezentacije autorskih radova održimo ONLINE, a da dio plenarnih prezentacija odložimo za neko bolje vrijeme. Dio treninga i prezentacije projekata ćemo takođe realizovati ONLINE. Nastupajuća konferencija je podržana od strane IEEE udruženja i IEEE sekcije za Srbiju i Crnu Goru, pa preporučujemo autorima da radove pišu na engleskom jeziku. Radovi napisani na engleskom jeziku biće predloženi IEEE udruženju za publikaciju u IEEE Xplore.

Obavještavamo vas da je, zbog isključivog ONLINE načina održavanja konferencije, kotizacija za autorske radove smanjena na 50% objavljenih vrijednosti. Autorski radovi prijavljeni za prezentovanje će biti recenzirani i odabrani na bazi kompletnog rada, a prihvaćeni radovi će biti prezentovani u okviru ONLINE oralnih sekcija.

Radove treba pisati prema uputstvu koje se nalazi na sajtu.

U dogovoru sa Organizacionim odborom Konferencije, zainteresovane institucije mogu organizovati ONLINE prezentacije svojih naučno-istraživačkih, stručnih, razvojnih i proizvodnih projekata i dostignuća.

Očekujemo Vaše učešće na predstojećoj Konferenciji. Cijela vijest >>

10.07.2020 25. međunarodna konferencija INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2021
25. međunarodna konferencija INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2021 održaće se od 16. do 20. februara 2021. godine na Žabljaku. Na Konferenciji će biti organizovana predavanja i rasprave na okruglim stolovima o trendovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u svijetu, kao i aktuelnim zbivanjima iz ove oblasti u Crnoj Gori.

U dogovoru sa Organizacionim odborom Konferencije, zainteresovane institucije mogu organizovati prezentacije svojih naučno-istraživačkih, stručnih, razvojnih i proizvodnih projekata i dostignuća.

Autorski radovi prijavljeni za prezentovanje će biti recenzirani i odabrani na bazi kompletnog rada. Radove treba pisati prema uputstvu koje možete preuzeti ovdje: Uputstvo.doc.

Ukoliko rad pripremate na engleskom jeziku, koristite englesku verziju sajta konferencije (postoje razlike u pripremi finalne verzije rada) i šablon Instructions.doc.

Radovi pisani na engleskom jeziku biće uključeni u IEEEXplore bazu podataka (ukoliko zadovoljavaju tehničke zahtjeve IEEE-a), dok će ostali radovi biti objavljeni u zasebnom zborniku IT konferencije.

Rad se prijavljuje preko Microsoft-ovog CMT sistema, do kog se može doći preko stavke "Prijava radova" u meniju sa lijeve strane, ili preko ovog linka.

Ukoliko nemate nalog na Microsoft CMT sistemu, možete ga kreirati preko istog linka.


Očekujemo Vašu podršku, sugestije i učešće na predstojećoj IT konferenciji. Cijela vijest >>

Anketa
Da li ćete doći na IT2022?
Da
Glasova: 15
Percent: 100 %  
Ne
Glasova: 0
Percent: 0 %  


Sponzori konferencije

Elektrotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore

IT drustvo, Crna Gora

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerzitet Donja Gorica

Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu

IEEE

Informacione Tehnologije, Centar Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore