Meni
· Info
· Cilj konferencije
· Teme konferencije
· Odbori
· Sponzori
· Prijava radova
· Informacije za autore
· Smještaj i prevoz
· Program konferencije
· Raspored sekcija
· Zbornici radova
· Foto galerija

IT Arhiva
  

Prijatelji konferencije
Informacione Tehnologije - IT 2023
19.07.2022 27. meðunarodna konferencija INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2023
27. meðunarodna konferencija INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2023 održaæe se od 15. do 18. februara 2023. godine na Žabljaku. Na Konferenciji æe biti organizovana predavanja i rasprave na okruglim stolovima o trendovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u svijetu, kao i aktuelnim zbivanjima iz ove oblasti u Crnoj Gori.

U dogovoru sa Organizacionim odborom Konferencije, zainteresovane institucije mogu organizovati prezentacije svojih nauèno-istraživaèkih, struènih, razvojnih i proizvodnih projekata i dostignuæa.

Autorski radovi prijavljeni za prezentovanje æe biti recenzirani i odabrani na bazi kompletnog rada. Radove treba pisati prema uputstvu koje možete preuzeti ovdje: Uputstvo.doc.

Ukoliko rad pripremate na engleskom jeziku, koristite englesku verziju sajta konferencije (postoje razlike u pripremi finalne verzije rada) i šablon Instructions.doc.

Radovi pisani na engleskom jeziku biæe ukljuèeni u IEEEXplore bazu podataka (ukoliko zadovoljavaju tehnièke zahtjeve IEEE-a), dok æe ostali radovi biti objavljeni u zasebnom zborniku IT konferencije.

Rad se prijavljuje preko Microsoft-ovog CMT sistema, do kog se može doæi preko stavke "Prijava radova" u meniju sa lijeve strane, ili preko ovog linka.

Ukoliko nemate nalog na Microsoft CMT sistemu, možete ga kreirati preko istog linka.


Oèekujemo Vašu podršku, sugestije i uèešæe na predstojeæoj IT konferenciji.

Anketa
Da li æete doæi na IT2023?
Da
Glasova: 29
Percent: 93.5 %  
Ne
Glasova: 2
Percent: 6.5 %  


Sponzori konferencije

Elektrotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore

IT drustvo, Crna Gora

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerzitet Donja Gorica

Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu

IEEE

Informacione Tehnologije, Univerzitet Crne Gore