Meni
· Info
· Cilj konferencije
· Teme konferencije
· Odbori
· Sponzori
· Prijava radova
· Informacije za autore
· Smještaj i prevoz
· Program konferencije
· Raspored sekcija
· Zbornici radova
· Foto galerija

IT Arhiva
  

Prijatelji konferencije
29.06.2021 Uspješno realizovan postkonferencijski IT panel “ICT - COVID interakcija”
Postkonferencijski IT panel “ICT i COVID interakcija”, održan u sklopu aktivnosti XXV naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije – Sadašnjost i budućnost, je uspješno realizovan 25. juna 2021. godine, na Žabljaku (Dobrom dolu), na obroncima Durmitora. Na panelu, koji je otvorio prof. dr Vladimir Božović rektor Univerziteta Crne Gore (UCG), su učestvovali predstavnici:


• Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
• Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
• Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu,
• Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
• Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta Donja Gorica,
• Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
• Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
• Instituta za javno zdravlje Crne Gore,
• Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost CG,
• Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Srbije,
• Privredne komore Crne Gore,
• Agencije menadžera Crne Gore,
• Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore,
• Telenora,
• Crnogorskog telekoma,
• Crnogorskog elektroprenosnog sistema,
• Elektroprivrede Crne Gore,
• Čikoma doo iz Podgorice i
• FIN-ING-a doo iz Podgorice.
U inspirativnom ambijentu prirodnog amfiteatra Šarban glavice u Dobrom dolu, sa koje pogled dopire do vrhova Bobotova kuka, Sedelene grede, Sedla i Lojanika, učesnici su na multidisciplinaran način razmatrali pitanje uticaja COVID pandemije na razvoj ICT-a, kao i doprinos ICT-a u toku COVID pandemije.
Panel predstavlja inicijalni pokušaj da se ponude odgovori na pitanja: “da li je COVID pandemija doprinijela razvoju ICT-a” i “da li je ICT doprinio umanjenju posljedica od COVID pandemije”. Iznijeti su brojni argumenti i podaci, koji su podstakli plodonosnu diskusiju čiji je zaključak veoma eksplicitan: ICT je, s jedne strane, pružio nemjerljiv, gotovo presudan doprinos u borbi protiv COVID pandemije, dok je, s druge strane, COVID pandemija dodatno ubrzala razvoj ICT-a. Svi parametri poslovanja ICT kompanija i kvantifikatori telekomunikacionih usluga pokazuju značajan porast tokom 2020. godine. Sa druge strane, borbe protiv Corona virusa je bila dominantno bazirana na ICT uslugama i infrastrukturi, posebno sa aspekta edukacije građanstva i opsluživanja ogromnog broja inficiranih. Dakle, ICT resursi su bili na takvom nivou razvoja i spremnosti da odgovore na pravi način u delikatnom momentu. COVID pandemija je, uz sve negativnosti, pozitivno uticala na ICT sektor, rapidno ubrzala njegov razvoj i “otkrila” (ili potvrdila) populaciji koliki je potencijal i kolika je važnost ovog sektora. Ipak, učesnici su se složili, da je ovo tek početak analize, a i borba sa Corona virusom još nije završena, pa će biti prostora za nova istraživanja i nove naučne spoznaje.
Ovo je jedan od nezaboravnih događaja koje je ova konferencija, sa dvadesetpetogodišnjom tradicijom, organizovala u srcu Durmitora, uz miris planinskog cvijeća, dašak snijega koji se još nije otopio, obilje boja prirode, široke vidike, cvrkut ptica koji ne remeti jasne misli iz kojih će se roditi nove ideje i nadahnuća.

Ostale vijesti
Anketa
Da li ćete doći na IT2022?
Da
Glasova: 15
Percent: 100 %  
Ne
Glasova: 0
Percent: 0 %  


Sponzori konferencije

Elektrotehnicki fakultet Univerziteta Crne Gore

IT drustvo, Crna Gora

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerzitet Donja Gorica

Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu

IEEE

Informacione Tehnologije, Centar Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore