Meni
· Info
· Cilj konferencije
· Teme konferencije
· Odbori
· Sponzori
· Prijava radova
· Prezentovani radovi
· Informacije za autore
· Smještaj i prevoz
· Program konferencije
· Raspored sekcija
· Plenarne prezentacije
· Zbornik abstrakata
· Zbornici radova
· Foto galerija

IT Arhiva
  

Prijatelji konferencije
Informacione Tehnologije - IT 2019
Informacije za autore
Informacije:
Informacije o Skupu mogu se dobiti od kontakt osobe Ivana Jokića na mail ivan.j@ac.me ili na broj 069/ 373 - 678

Rok za slanje kompletnih radova: 31.12.2018.
Rok za obaveštenje o prijemu rada: 03.02.2019.
Finalni prijem rada: 10.02.2019.

Elektronska verzija rada se dostavlja “on-line” preko ovog web sajta. Treba koristiti meni sa lijeve strane, link "Prijava radova".
Uputstvo za pripremu radova možete preuzeti ovdje:
- Uputstvo.pdf, - Uputstvo.doc.


Kotizacija
- Kotizacija je obavezna za učesnike čiji su radovi prihvaćeni za prezentaciju,
- Rad, prihvaćen za prezentaciju, može prezentovati samo autor/koautor koji je platio kotizaciju,
- Kotizacija se plaća po svakom radu, prihvaćenom za prezentaciju,
- Jedan autor (kao jedini autor) može imati najviše 2 rada na Konferenciji i za drugi rad mora platiti punu kotizaciju,
- Radovi po pozivu moraju imati plaćenu kotizaciju (NE može studentska),
- Za studentske kotizacije potrebno je priložiti validan dokaz da je autor student (odgovarajućeg akreditovanog nivoa studija),
- Rad koji ne bude prezentovan na Konferenciji se neće objaviti u Zborniku radova IT 2019 (kao ni u odgovarajućoj bazi radova), pri čemu se uplaćena kotizacija NE vraća,
- Važeća kotizacija podrazumijeva 4 strane teksta u predviđenom formatu, dok se svaka dodatna stranica naplaćuje sa po 50 € (za svaku vrstu kotizacije).
- Radovi mogu biti prezentovani u okviru oralne ili poster sekcije. Neophodno je da posteri budu A0 formata. Obaveza autora je da donese poster sa sobom.

- Kotizacija iznosi 120 €;
- Kotizacija za studente (uz odgovarajući dokaz) 60 €.


Uplate
Uplate za kotizacije se vrše:
- virmanski na žiro račun.
*Žiro račun: xxx-xxx-xx

*Upustvo za plaćanje iz inostranstva, možete preuzeti ovdje
*Svrha uplate: kotizacija za konferenciju IT 2019

- ili na licu mjesta, prilikom registracije za Konferenciju.


Mjesto održavanja
IT 2019 održava se u hotelima "Žabljak" i "Gorske oči" na Žabljaku.
Anketa
Da li ćete doći na IT2019?
Da
Glasova: 50
Percent: 75.8 %  
Ne
Glasova: 16
Percent: 24.2 %  


Sponzori konferencije
Informacione Tehnologije, Centar Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore - 2019